💎 باور محدود کننده همان افکار تکراری است که باعث می شود ما به خواسته هایمان نرسیم، به عبارتی خواسته را جذب نکنیم.

⛔️ باورهای منفی سبب بوجود آمدن افکار منفی می شوند.

➖ افکار منفی سبب بوجود آمدن احساس منفی می گردند و احساس منفی سبب بوجود آمدن ارتعاش منفی می شود که همه این ها سبب می شود ما به خواسته های خود نرسیم.      

👈 پس تمام تلاش را باید بکنیم تا افکار محدود کننده را از بین ببریم.

🌎 https://inoti137.blog.ir💎 بدون سختی و شکست، موفقیت به دست نمی‌آید. 

🔹اجازه‌ ندهید سختی و شکست باعث دلسردی شما شوند. در واقع این‌ها باید موجب تشویق شما شوند. 

🔹 لذت موفقیت در آن است که برای رسیدن به آن اشک و عرق ریخته باشید.

🔹 موفقیت بدون سختی، اصلا موفقیت نیست. 

🔹 مهم نیست شما برنده شوید، مهم تلاشی است که بکار گرفته‌اید. 

🔹 زمان به احترام هیچ کس نخواهد ایستاد.

🔹 اگه تا به حال فقط به رویاهایتان فکر میکردید، زمان آن رسیده که دست به کار شوید.