#اطلاعیه #خبر
🎉 خدمتی جدید از آی نوتی رونمایی شد. 
👁 با استفاده از نرم افزار AdSee می توانید به ازای دیدن تبلیغات کسب درآمد کنید.
👀 به ازای دیدن هر پیام توسط شما 50 ریال به حساب شما افزوده می شود.
👀 به ازای دیدن هر پیام توسط کسانی که به واسطه شما با نرم افزار آشنا شدند 30 ریال به حساب شما افزوده خواهد شد.
💰 در صورتی که شما سفارش گیرنده تبلیغات باشید، به ازای هر تبلیغ 20 ریال به صورت آنی به حساب شما واریز می شود.
💎 10 ریال هر تبلیغاتی که در سیستم ثبت شود به صندوق بودجه آموزشی اضافه می شود.

از سایت  inoti.ir  برنامه را دانلود کرده 
کد معرف برای ثبت نام 1377403491  را وارد کنید 


🆔 http://opizo.me/2QwUKV
🆔 @inoti_137
🌎 telegram.me/inoti_137