💜 چالش سراسری #من_خوشبختم


💢 دوست من :

این چالش یک نوع شکرگزاری است در پایان سال ٩٦، اول از خدای مهربان بابت همه نعمت های بیکرانش، دوم از خودتون به رسم قدردانی و سوم از اطرافیان تان به خاطر بودنشان 🙏🙏


🌸 با تغییر عکس پروفایل تون به #من_خوشبختم و اشتراک آن با کسانی که دوستشان دارید، در اولین شکرگزاری مجازی سهیم شوید.


"شکر نعمت، نعمتت افزون کند"


کانال آموزش آی نوتی