پورسانت

 👇👇👇👇👇💪💪


1_دوستان با فروش یک کد CRM می توانند 30 درصد از فروش پورسانت دریافت کنند 


2_ با هر مبلغی که پنل پیامکی را شارژ کنند 10درصد از اون شارژ به حساب شما منظور میشه 


3_ اگر فروش کد شما از 1500 تا 2 میلیون باش 35 درصد پورسانت تعلق گرفته میشه اگر از 2 میلیون بیشترفروش داشته باشید با هر چند تعداد کد که فروخته باشید 40 درصد پورسانت تعلق گرفته میشه 

4_این 5 درصد که از 1500 تا 2 میلیون و از 2 میلیون فرراتر باشه که سر جمع میشه 10 درصد زمانی به شما تعلق می گیره که میز کارتون 30 تومان شارژ شده باشه و این که خودتون دارای CRM باشید در غیر این صورت شما این پورسانت دریافت نمی کنید واز باشگاه مشتریان هم پاداش دریافت نمی کنید


telegram.me/inoti_137  

کد معرف برای ثبت نام :

 1377403491