📌۶ روش موثر حفظ مشتری:


برای کسب درآمد فقط جذب مشتری کافی نیست بلکه باید بتوانید مشتری هایی که جذب شما شده اند را حفظ کنید. همزمان با صرف هزینه و انرژی برای جذب مشتریان جدید باید به تقویت ارتباط خود با مشتریان قبلی توجه کنید و به کمک روش های حفظ مشتری که به ۶ مورد موثر آنها در این مطلب اشاره شده است، آنها را ترغیب کنید تا دفعات بعد نیز به شما مراجعه کنند و دیگران را نیز تشویق به خرید از شما کنند.
✅۱- با او طوری رفتار کنید که انگار تنها مشتری شما است.
✅۲- مشتری را تشویق به خرید کنید.
✅۳- بازخورد و نظرات آنها را جدی بگیرید.
✅۴- به طور متناوب از مشتریان قبلی خود خبرگیری کنید.
✅۵- یک رابط باشید!
✅۶-بهترین محصولات و خدمات ممکن را ارائه دهید.
💢بهترین روش موثر برای حفظ مشتری این است که در کار خود بهترین باشید. این بدان معنی نیست که ارزانترین باشید، باید بهتر و فراتر از رقبای خود عمل کنید.