📌تواناییهای CRM :


✅صرفه جویی در هزینه ها و زمان
✅مدیریت اسناد و اطلاعات
✅ارائه خدمات سفارشی برای هر مشتری با توجه به اطلاعات آن مشتری
✅قابلیت تعریف حقوق دسترسی به اطلاعات، به میزان مورد نیاز برای هر فرد در سازمان
✅برنامه ریزی دقیق برای بازاریابی ، فروش و خدمات
✅تجزیه و تحلیل خودکار فروش و بازاریابی
✅مدیریت علل شکست در فروش
✅ذخیره اطلاعات سازمان و مدیریت ارتباطات درون سازمانی
✅پیگیری و بررسی مشکلات مطرح شده توسط مشتریان
✅برنامه ریزی تماسها
✅گزارش دهی
✅مدیریت فعالیت¬ها ، یادآوری و هشدار
✅جلوگیری از جمع آوری اطلاعات تکراری و اشتباه از مشتریان در قسمتهای مختلف سازمان
✅داشبود مدیریتی
✅مدیریت مشتریان
✅مدیریت فرآیند فروش و بازاریابی
✅مدیریت کاربران و نظارت بر فعالیت و نحوه عملکرد کارکنان
✅امکان پیش بینی فروش و مدیریت چرخه فروش
✅تبدیل فرم های کاغذی به الکترونیک
l

کانال آموزش  
http://telegram.me/inoti_137