#تفکر     
💢شاید یک کار بزرگ امروزمان عوض کردن لامپ سوخته ای بود که مدتها برای درست کردنش دست دست می کردیم،یا نمیدانم درست کردن دستگیره دری که مدتها بود مشکل داشت،یا حتی شاید عوض کردن خاک گلدان.
یا...
👌تحولات و نتایج بزرگ، حاصل همین تغییرات کوچک است، کسی که برای امور کوچک بی حوصله
 تنبل و بی انرژی است، دور تحول و موفقیت و پیروزی و قهرمانی را خط بکشد
💪فقط یک تصمیم میخواهد برای اینکه دوباره شاد و پرانرژی شویم. 
👈همین وقت، همین لحظه

 
🆔 instagram.com/inoti_137