💢اهداف کلی سامانه های ارتباط با مشتری عبارت است از :
▪️افزایش درآمد حاصل از فروش
▪️ افزایش میزان موفقیت در روابط با مشتریان
▪️ افزایش سود
▪️ افزایش میزان رضایت مشتریان
▪️ صرفه جویی در هزینه های اداری و بازاریابی و فروش
▪️ بهبود فرآیند ارتباط با مشتریان واقعی
▪️ ارائه محصولات متناسب با هر مشتری
▪️ارائه محصولات صحیح از طریق کانالهای صحیح به هر مشتری
▪️ ارائه محصولات صحیح در زمان مناسب به هر مشتری
▪️ سفارشی سازی
▪️ ارتباطات شخصی شده
▪️ حمایت (خدمات پس از فروش)
▪️شناخت فرصتهای جدید تجاری
▪️کاهش فرصتهای از دست رفته
▪️ کاهش فرار مشتریان
▪️ ایجاد وفاداری مشتری
▪️ بهبود خدمات به مشتریان
▪️ بهبود جلوه سازمان
▪️ذخیره اطلاعات سازمان
▪️ کاهش دوباره کاری های بازاریابی
________________________________
iNoti CRM Panel
پنل مدیریت ارتباط با مشتری آی نوتی
Customer Relationship Management
💡 مرجع کسب و کار ایران
🌐 وبسایت: iNoti.ir
✅ کارت ویزیت الکترونیکی
✅ ارسال پیامک و پیام صوتی تبلیغاتی
جهت تماس با ادمین @ali_az59
⚜ کد معرف برای ثبت نام : 1377403491